TJENESTER

BedriftsAkademiets målsetting er å bidra til å skape STAYERE i arbeidslivet. STAYERE er virksomheter og medarbeidere som har resultater og muligheter som fokus, og BedriftsAkademiets tjenester kan bidra til at din virksomhet blir en STAYER.

Våre tjenester for arbeidssøkeRE

KARRIEREVEILEDNING

Kunne du tenke deg å være en av dem som lykkes med å komme ut i lønnet arbeid?” Karriereveiledning kan foregå individuelt eller gruppebasert. Karriereveiledning kan gis også sammen med andre tjenester som norskopplæring eller fagkurs. Målet er deltakeren får lønnet arbeid, et sted man trives og kan utvikle seg.

NORSKOPPLÆRING

Gode norskkunnskaper er også avgjørende for å få jobb og stå i jobb. Det å presentere seg skriftlig og muntlig for en arbeidsgiver, krever at man har et ordforråd som kan beskrive de kvalifikasjoner og ressurser arbeidssøkeren kan tilby.

FAGKURS

Vi tilbyr en rekke skreddersydde fagkurs, tilpasset organisasjones krav og markedets ønsker for kompetanse. Vi foretar gjerne en grundig kartlegging og gir et forslag til ulike kompetansehevende tiltak.

Våre tjenester for bedrifter

Våre tjenester for bedrifter innenfor områdene bemanning og rekruttering, omstilling og jobbutvikling – retter søkelys på tiltak som reduserer sykefravær, gir høyere effektivitet, bedre lønnsomhet, varige resultater og fornøyde medarbeidere. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å drøfte mulighetene våre tjenester kan gi for din bedrift.

JOBBMATCHING

BedriftsAkademiet tilbyr kandidater til faste jobber, midlertidige engasjementer og kostnadsfrie praksisplasser. I mange tilfeller kan vi tilby oppfølging av kandidaten etter ansettelse.

KARRIEREOMSTILLING

Omstillingsprosesser er ofte krevende både for virksomheten og dens medarbeidere – og slike prosesser er ulike i innhold og omfang.

BedriftsAkademiets tjenester har bidratt til at flere tusen personer i omstilling har kommet ut i arbeidslivet, videre utdanningsløp og/eller på andre måter funnet en aktiv og meningsfull hverdag. Som deltaker i våre kurs og karriereprogrammer vil du oppleve at våre veiledere ivaretar dine individuelle behov og gir deg oppfølging i tråd med dine målsettinger.

Målet er at hver enkelt deltaker skal komme styrket ut av det arbeidet vi sammen gjør for å skape endring og bevegelse. Vi jobber strukturert, systematisk og målrettet med deg som deltaker – samtidig som vi har en fleksibilitet som gjør at vi kan utforske og evaluere de enkelte prosessene underveis.

BedriftsAkademiet arbeider mot langsiktige mål og helhetlige perspektiver. Dette innebærer blant annet at kompetanseheving av våre medarbeidere, og utvikling av kvaliteten på våre tjenester – er en kontinuerlig og pågående prosess. Du som deltaker er i sentrum av denne utviklingsprosessen – og du skal oppleve at du blir ivaretatt, men samtidig utfordret, på veien mot dine mål.