Tjenester

Vårt mål er å bidra til et mer bærekraftig samfunn, ved å øke arbeidsdeltakelsen og livskvaliteten i befolkningen. Med NAV som vår største kunde, jobber våre dyktige karriereveiledere over hele Norge med å få stadig flere ut i arbeid de trives i og lykkes med. Vi leverer individuelle tiltak til jobbsøkere og sykemeldte, samt arbeidsmarkedskurs som styrker den enkeltes jobbmuligheter. 

Individuelle tjenester

BedriftsAkademiet leverer individuell støtte og veiledning til jobbsøkere og sykemeldte på oppdrag fra NAV over hele landet. I individuelle tiltak jobber deltaker aktivt sammen med sin karriereveileder og øvrige ressurser for å avdekke hva som skal til for å komme i og beholde arbeid. Deltaker mottar et individuelt tilpasset løp, som fører til jobb på kort eller lengre sikt.

OPPFØLGING

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som er i behov av støtte på veien til rett jobb. Tiltaket gir deg den individuell oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Vi kjenner arbeidsmarkedet godt og jobber daglig med å avdekke arbeidsmuligheter.  

AVKLARING

Avklaring er et tiltak både for deg med og uten arbeidsforhold. Dersom du er usikker på hva du kan jobbe med, eller er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid, kan vi hjelpe deg til å finne ut hva som er dine arbeidsmuligheter og prøve ut arbeidsevnen din. 

 

ARBEIDSRETTET REHABILITERING (ARR)

Arbeidsrettet rehabilitering er en tjeneste for deg som er sykemeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt. Du vil få tilbud om kartlegging og mestrings – og rehabiliterings-aktiviteter som styrker din fysiske og/eller psykiske helse. 

 

EKSPERTBISTAND

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.

Gruppebaserte tjenester

BedriftsAkademiet leverer arbeidsmarkedsopplæring på oppdrag fra NAV over hele landet. Arbeidsmarkedsopplæring er et gruppetilbud som retter seg mot oppøving av arbeidsrelaterte ferdigheter og karrierekompetanse. Kurstilbudet varierer fra fylke til fylke. Dersom du tenker at et gruppetilbud kan være aktuelt for deg, finner du oversikt over tilgjengelige kurs på NAV.no eller gjennom å snakke med din NAV-veileder. 

JOBBSØKERKURS

Jobbsøkerkurs er egnet for deg som er på jakt etter jobb og er klar til å gå ut i ordinært arbeid eller praksis. Gjennom karriereveiledning tilpasset ditt mål og dine behov blir du en profesjonell jobbsøker og får bistand til ditt jobbsøk. 

 

DATAKURS 

Kurset er egnet for deg som trenger opptrening i bruk av digitale verktøy, kommunikasjon på digitale plattformer og strategisk jobbsøk. Du blir selvstendig i bruk av digitale verktøy og kunne kommunisere med offentlige instanser digitalt.

NORSKOPPLÆRING

Dette kurset vil styrke dine norskkunnskaper slik at du kan gå opp til norskprøven som privatist, på det nivået som passer best for deg. Du lærer også det språklige som er nødvendig for din yrkesretning, samtidig som du får styrket dine egne jobbsøkerferdigheter.