LØNNSOM & SAMFUNNSANSVARLIG
REKRUTTERING

Dette er bedriftsakademiet

BedriftsAkademiet hjelper arbeidssøkere med å komme ut i jobb. Vi er opptatt av at våre deltakere utvikler tro på seg selv, motivasjon og positive holdninger. Før vi presenterer en deltaker for en bedrift, arbeider vi med deltakeren for å etablere nødvendig trygghet på egne prestasjoner, kompetanse og ressurser. Vårt mål er å formidle stayere til arbeidslivet: Stabile medarbeidere med engasjement for jobben.