Et trygt og inkluderende arbeidsliv

Over 30 års erfaring med
arbeidsinkludering og karriereveiledning

Vi hjelper arbeidstakere med å skaffe seg trygge og meningsfulle arbeidsplasser. I BedriftsAkademiet gir vi veiledning som styrker selvtilliten og skaper mestringstro og arbeidshåp for hver enkelt deltaker.

Som pionerer innen arbeid og helse tilbyr vi et bredt spekter av tiltak på arbeidsmarkedet for jobbsøkere og sykmeldte arbeidstakere.

Vi er stolte ambassadører for et inkluderende arbeidsliv.