Om OSS

BedriftsAkademiet hjelper arbeidssøkere med å komme ut i jobb. Vi er opptatt av at våre deltakere utvikler tro på seg selv, motivasjon og positive holdninger. Før vi presenterer en deltaker for en bedrift, arbeider vi med deltakeren for å etablere nødvendig trygghet på egne prestasjoner, kompetanse og ressurser. Vårt mål er å formidle stayere til arbeidslivet:

Stabile medarbeidere med engasjement for jobben.

Vi setter folk i bevegelse ved å

Skape entusiasme

bygge motivasjon

legge til rette for mestring

se muligheter i alle

BedriftsAkademiets verdier er selve fundamentet i vår virksomhet – og bidrar til at vi er i stadig utvikling og bevegelse. Vårt verdigrunnlag er et vitalt styringsverktøy for våre medarbeidere i arbeidet med mennesker som ofte opplever til dels store endrings- og omstillingsprosesser, men vi er først og fremst mennesker som jobber med mennesker ­– og det gjør noe med oss.

Våre medarbeidere er rause og robuste som medspillere og pådrivere. Samtidig jobber vi metodisk og systematisk med hver enkelt – med stor respekt for at hver og en finner sin vei.

Vår historie

BedriftsAkademiet ble stiftet i 1992 av Sigmund Næss. Sigmund Næss hadde da allerede drevet enkeltmannsforetak i 3 år som tiltaksarrangør til NAV.

BedriftsAkademiet var på begynnelsen av 90-tallet en av de første leverandørene i Norge som arrangerte karriereveiledning i grupper, populært kalt jobbklubb. Oppdragsmengden innenfor dette konseptet økte sterkt, og BedriftsAkademiet gjennomførte kurs og tiltak over hele Østlandet. Vår virksomhet var markedsledende innenfor jobbklubbkonseptet og andre typer fagkurs gjennom 90-tallet.

I 1997 startet vi med individuelle opplæringsløp både innen karriereomstilling og fagkurs, med mulighet for ukentlig kursstart. Dette ble raskt en suksess, da mange ønsket å starte umiddelbart på et kurs, og ikke vente opptil et halvt år før neste kurs startet.

I 1998 og 1999 ble det under BedriftsAkademiets paraply, etablert flere bedrifter innen rekruttering og bemanning, konsulenttjenester, vektertjenester, IT-forretningsløsninger og regnskapstjenester.

I 2004 fikk BedriftsAkademiet en mer rendyrket profil, da det ble bestemt at virksomheten skulle vende tilbake til de opprinnelige røttene – det å være tiltaksarrangør og leverandør av kurs og omstillingstjenester for NAV. Virksomheten i de øvrige selskapene ble lagt ned eller solgt. Samtidig ble eierskapet av BedriftsAkademiet delvis overført til neste generasjon.

Fra 2010 ble satsingen på oppdrag for offentlig virksomhet, herunder NAV, intensivert. Våre oppdrag for offentlig sektor er i dag basert på rammeavtaler og rammestyrte midler.

Oppdragsmengden innen karriereveiledning i gruppe og jobbklubber er større i dag enn noen gang og er en viktig plattform i vårt tjenestespekter. I tillegg relanserte vi i 2015 vårt konsept innen tiltaket Oppfølging, i tillegg til en rekke andre fagkurs og tjenester.

Eiere og styre

BedriftsAkademiet As er et heleid datterselskap av Melleby As. Styret består av styremedlemmer som er eiere samt eksterne styremedlemmer fra bemanningsbransjen og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

BedriftsAkademiet har behov for deg som deler våre verdier og som har ferdigheter innen mobilisering, undervisning, og formidling til arbeid. Som medarbeider hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver, kollegaer med høy og sammensatt kompetanse, og en meningsfull jobbhverdag.

Du må kunne nikke gjenkjennende til vårt verdigrunnlag, som er et levende styringsverktøy for våre medarbeidere i arbeidet med mennesker i til dels store endrings- og omstillingsprosesser. I tillegg har du et brennende engasjement for å få folk ut i jobb, og har erfaring og kompetanse innen veiledning, undervisning, markedsarbeid og formidling til jobb. Vi kan tilby interessante, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver samt et engasjerende fagmiljø og kollegafellesskap.

Vi søker regelmessig etter veiledere og kursledere til faste stillinger og prosjektstillinger (både heltid og deltid) over hele landet. Vi kan også tilby muligheter til å jobbe på oppdrag som selvstendig næringsdrivende.

Dersom dette er noe for deg er du velkommen til å sende oss en CV og åpen søknad til post@wordpress-751016-2532823.cloudwaysapps.com.