Om oss

Vi bidrar til et bærekraftig samfunn, ved å øke arbeidsdeltakelsen og livskvaliteten i befolkningen. Våre dyktige karriereveiledere over hele Norge jobber med å få stadig flere ut i arbeid de trives i og lykkes med. Vi leverer både individuelle tiltak og gruppebaserte tiltak til jobbsøkere og sykemeldte som styrker den enkeltes jobbmuligheter. 

Våre medarbeidere er rause og robuste som medspillere og pådrivere. Samtidig jobber vi metodisk og systematisk med hver enkelt – med stor respekt for at hver og en finner sin vei.

Vi er opptatt av at våre deltakere utvikler tro på seg selv, motivasjon og positive holdninger. Før vi presenterer en deltaker for en bedrift, arbeider vi med deltakeren for å etablere nødvendig trygghet på egne prestasjoner, kompetanse og ressurser. Vårt mål er å formidle stayere til arbeidslivet: Stabile medarbeidere med engasjement for jobben.

Derfor har vi som vårt motto: Vi setter folk i bevegelse!

Vi setter folk i bevegelse ved å

Skape entusiasme

Bygge motivasjon

Legge til rette for mestring

Se muligheter i alle

Bakgrunn og formål

BedriftsAkademiet ble stiftet i 1992 av Sigmund Næss og har røtter tilbake til 1989. Vi har en lang historie som tiltaksarrangør til NAV. Vi er stolt av vår historie og våre resultater vi har oppnådd gjennom vår lange fartstid.
Vår bakgrunn er fra helsesektoren, bemanning og rekruttering.

BedriftsAkademiet As er et heleid datterselskap av Melleby As. Styret består av styremedlemmer som er partnere samt eksterne styremedlemmer. 

BedriftsAkademiet er en solid, mellomstor norsk tiltaksarrangør som tilbyr de tjenestene samfunnet har behov for innen arbeidsinkludering, helsefremmende tiltak og karriereveiledning. Kundene våre befinner seg i offentlig sektor, hvor NAV utgjør hovedtyngden

Vi er stolte over å være et aksjeselskap eid av norske partnere. Vi liker å kalle oss sosialentreprenører fordi vi bidrar til å løse et samfunnets inkluderingsbehov.

Vårt formål er å bidra til stabile tilknytninger til arbeidslivet, samt et velfungerende arbeidsmarked for våre kunder, deltakere og bedrifter. Dette formålet står like fjellstøtt nå som ved etableringen i 1992.