AVKLARING

Samfunnsansvarlig og inkluderende rekruttering.

BedriftsAkademiet tilbyr kandidater til faste jobber, midlertidige engasjementer og kostnadsfrie praksisplasser. I mange tilfeller kan vi tilby oppfølging av kandidaten etter ansettelse. Våre veiledere gir støtte ved behov, for at arbeidstakeren skal utføre arbeidet på beste måte. Dette sikrer en god start på arbeidsforholdet og skaper trygghet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår oppdragsgiver (NAV) tilbyr også tilskuddsordninger i forbindelse med ansettelser. Tilskuddet skal være en kompensasjon for at arbeidstakeren trenger tid til opplæring før arbeidskapasiteten på arbeidsplassen blir 100 prosent.

  • Motivert arbeidskraft
  • Kostnadsfri bemanningsprosess
  • Rett person på rett plass
  • Umiddelbar tiltredelse i jobb
  • Oppfølging på arbeidsplassen