aRBEIDSRETTET REHABILITERING

Karrierestøtte i nedbemanning

Omstillingsprosesser er ofte krevende både for virksomheten og dens medarbeidere – og slike prosesser er ulike i innhold og omfang. BedriftsAkademiet kan bidra til å kvalitetssikre denne type prosesser slik at tilnærmingsmåter og virkemidler som benyttes, reduserer belastningen for virksomheten og de ansatte. 

  • Nedbemanning
  • Outplacement – anskaffelse av nye jobber
  • Intern mobilitet
  • Karriererådgivning