oppfølging

Er du på et sted i livet hvor du kan trenge en sparringpartner på hva ditt neste steg skal være karrieremessig?

De fleste av oss kommer til en korsvei både en og flere ganger i livet, hvor vi er usikre på hva vi ønsker å jobbe med, hva vi er kvalifisert til, hva som skal til for å bli kvalifisert til drømmejobben.

Du har kanskje søkt mange jobber, men ikke lykkes med å nå helt opp. Mange ganger blir du ikke en gang innkalt til intervju. Mange begynner da etter hvert å miste motivasjonen, troen på at du duger og mestrer begynner å endre seg etter hvert som nederlagene kommer.

Vi hjelper mennesker i alle aldre med å finne retning, når det stopper litt opp.

  • Er du ung med lite arbeidserfaring?
  • Må du endre yrke av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av helse?
  • Har du blitt offer for nedbemanninger
  • Er du godt voksen og har mistet jobben
  • Har du lite utdannelse og ønsker å finne muligheter for å utvikle din formalkompetanse
  • Har du vært ute av arbeidslivet for en periode og trenger å finne tilbake til deg selv som yrkesaktiv

Bedriftsakademiet har hjulpet mennesker ut i arbeidslivet siden 1992. Vi har veiledere og instruktører med bred erfaring innen karriereveiledning og suksesshistoriene er mange.

Hos oss får du en pakke med individuell veiledning, forelesninger innen relevante fagområder samt tilhørigheten til en gruppe mennesker som er i samme situasjon og som jobber mot det samme målet, komme seg ut i arbeidslivet i en jobb de kan trives i. Gruppen du tilhører vil bidra til at ditt nettverk blir større, noe som øker dine sjanser for å få jobb. 80 % av ledige stillinger blir ikke utlyst, men blir besatt via nettverk og bekjentskaper. Vi kjenner næringslivet godt i områdene vi jobber og har gode kontakter i mange bransjer. Dette vil du som deltager hos oss nyte godt av.

Noen av fagområdene vi jobber med er: Selvledelse, kartlegging av kompetanse og egenskaper, målarbeid/handlingsplan kommunikasjon, nettverksbygging,moderne rekrutteringsprosesser,søknad, cv, intervjutrening, arbeidslivskunnskap og hvordan orientere seg i arbeidsmarkedet. Vi fokuserer mye på gruppearbeid og aktiv trening i jobbsøkerprosessen. Dette gjør perioden hos oss spennende, lærerik og morsom.