Tjenester

TJENESTER

BedriftsAkademiets målsetting er å bidra til å skape STAYERE i arbeidslivet. STAYERE er virksomheter – og medarbeidere som har resultater og muligheter som fokus, og BedriftsAkademiets tjenester kan bidra til at din virksomhet blir en STAYER.

BedriftsAkademiet hjelper arbeidssøkere med å komme ut i jobb.

BedriftsAkademiets tjenester har bidratt til at flere tusen personer i omstilling har kommet ut i arbeidslivet, videre utdanningsløp og/eller på andre måter funnet en aktiv og meningsfull hverdag. Som deltaker i våre kurs og karriereprogrammer vil du oppleve at våre veiledere ivaretar dine individuelle behov og gir deg oppfølging i tråd med dine målsettinger.

Vi er mennesker som jobber med mennesker ­– og det gjør noe med oss. Målet er at hver enkelt deltaker skal komme styrket ut av det arbeidet vi sammen gjør for å skape endring og bevegelse. Vi jobber strukturert, systematisk og målrettet med deg som deltaker – samtidig som vi har en fleksibilitet som gjør at vi kan utforske og evaluere de enkelte prosessene underveis.

BedriftsAkademiet arbeider mot langsiktige mål og helhetlige perspektiver. Dette innebærer blant annet at kompetanseheving av våre medarbeidere, og utvikling av kvaliteten på våre tjenester – er en kontinuerlig og pågående prosess.

Du som deltaker er i sentrum av denne utviklingsprosessen – og du skal oppleve at du blir ivaretatt, men samtidig utfordret, på veien mot dine mål.

Som tiltaksarrangør til NAV leverer vi følgende tjenester:

 • Oppfølging
 • Karriereveiledning
 • Ungdomskurs
 • Jobbklubb
 • Fagkurs
  • Regnskap
  • Salg og service
  • Lager og logistikk
 • Basisferdigheter
  • Norsk som 2.språk
  • Data

TJENESTER FOR BEDRIFTER

Våre tjenester for bedrifter innenfor områdene bemanning og rekruttering, omstilling og jobbutvikling – retter søkelys på tiltak som reduserer sykefravær, gir høyere effektivitet, bedre lønnsomhet, varige resultater og fornøyde medarbeidere.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å drøfte mulighetene våre tjenester kan gi for din bedrift.

Omstilling

Omstillingsprosesser er ofte krevende både for virksomheten og dens medarbeidere – og slike prosesser er ulike i innhold og omfang. BedriftsAkademiet kan bidra til å kvalitetssikre denne type prosesser slik at tilnærmingsmåter og virkemidler som benyttes, reduserer belastningen for virksomheten og de ansatte. Vi sørger også for at prosessen følger arbeidsmiljølovens krav.

 • Nedbemanning
 • Outplacement – anskaffelse av nye jobber
 • Intern mobilitet
 • Karriereveiledning

Jobbutvikling

Utvikling av virksomheter og medarbeidere er en kontinuerlig prosess. BedriftsAkademiet kartlegger kompetanse og kompetansebehov i virksomheten og blant medarbeiderne – og tilbyr relevant kompetanseheving på alle nivåer. Vi vet at medarbeidere som har det bra og opplever å bli utfordret – gjør en god jobb, og bidrar til at bedriften beveger seg i positiv retning. Bli en STAYER-virksomhet!

 • Medarbeiderutvikling
 • Lederutvikling
 • Kurs – bedriftsinterne, skreddersydde, tilpassede kurs

Bemanning & rekruttering

BedriftsAkademiet tilbyr kandidater til faste jobber, midlertidige engasjementer og kostnadsfrie praksisplasser. I mange tilfeller kan vi tilby oppfølging av kandidaten etter ansettelse. Våre veiledere gir støtte ved behov, for at arbeidstakeren skal utføre arbeidet på beste måte. Dette sikrer en god start på arbeidsforholdet og skaper trygghet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår oppdragsgiver (NAV) tilbyr også tilskuddsordninger i forbindelse med ansettelser. Tilskuddet skal være en kompensasjon for at arbeidstakeren trenger tid til opplæring før arbeidskapasiteten på arbeidsplassen blir 100 prosent.

 • Motivert arbeidskraft
 • Kostnadsfri bemanningsprosess
 • Rett person på rett plass
 • Umiddelbar tiltredelse i jobb
 • Oppfølging på arbeidsplassen