JOBBSENTRE

Ved BedriftsAkademiets jobbsentre kan du få opplæring og veiledning innen karriereomstilling og jobbsøking. 

BedriftsAkademiets jobbsentre er tilgjengelig for alle deltakere i våre kurs og karriereprogrammer. Jobbsentrene er utstyrt med alt av teknisk utstyr for en effektiv jobbsøkerprosess, og våre veiledere gir opplæring og veiledning innen karriereomstilling og jobbsøking. Jobbsentrene gir mulighet for verdifull kontakt mellom deltakere til nettverksbygging, erfaringsdeling, gjensidig støtte i jobbsøkerprosesser – og tips og råd kan utveksles. Veiledere ved et jobbsenter kan også legge til rette for gruppeaktiviteter som er relevante for deltakernes måloppnåelse. Åpningstidene til jobbsentrene varier, ta derfor kontakt dersom du ønsker å besøke oss. Noen av jobbsentrene er temporære hvor adresse vil bli oppgitt på forespørsel.

 

ADMINISTRASJON

Postadresse:
Postboks 50
1324 Lysaker

Lysaker Torg 5, 3.etg, 1366 Lysaker